Institucijos

Susitarta dėl vienos ES valstybės narės ribas peržengiančio bendrovių judumo

Europos Parlamentas ir valstybės narės šią savaitę pasiekė preliminarų susitarimą dėl naujųjų taisyklių, kuriomis lengvinamas bendrovių jungimasis, išskaidymas ar judėjimas bendrojoje rinkoje, kartu numatant tvirtas apsaugos priemones.

Tikimasi, kad šios taisyklės leis bendrovėms didinti konkurencingumą ir lengvai plėstis visoje ES. Jomis bus užtikrintos griežtos darbuotojų, smulkiųjų akcininkų ir kreditorių apsaugos priemonės, taip pat bus užkertamas kelias vienos valstybės ribas peržengiantiems veiksmams sukčiavimo ar piktnaudžiavimo tikslais.

Bendrovėms bus suteikta galimybė pasinaudoti išsamiu Europos taisyklių rinkiniu, kad jos galėtų judėti iš vienos valstybės narės į kitą arba kad galėtų būti išskaidytos į daugiau subjektų tarpvalstybiniu mastu. Be to, pagal naująsias taisykles nacionalinės valdžios institucijos galės sustabdyti vienos valstybės ribas peržengiančią veiksmus piktnaudžiavimo ar sukčiavimo tikslais, dėl kurių buvo išvengta arba siekiama išvengti nacionalinės ar ES teisės aktų, arba nusikalstamais tikslais.

Bus užtikrinta griežtesnė darbuotojų, visų pirma jų informavimo, konsultavimosi su jais ir jų dalyvavimo teisių, apsauga, smulkieji akcininkai ir kreditoriai taip pat galės naudotis griežtomis apsaugos priemonėmis, kad apsaugotų savo teises vykdant vienos valstybės ribas peržengiančius veiksmus. Tai iš esmės pagerins šių suinteresuotųjų subjektų apsaugą, palyginti su dabartine padėtimi, kai taisyklės yra nevienodos ir neužtikrinamas teisinis tikrumas.

Dalinis Direktyvos dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų, susijusių su vienos valstybės ribas peržengiančiu pertvarkymu, jungimu ir skaidymu, pakeitimas yra viena iš priemonių, įtrauktų į bendrovių teisės dokumentų rinkinį.

 

Europos Komisijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close