Teismai

ESTT generalinis advokatas: pieno supirkimo kainų teisinis reguliavimas Lietuvoje prieštarauja ES teisei

ES Teisingumo Teismo (ESTT) generalinis advokatas Michal Bobek kovo 7 dieną pateikė išvadą byloje, kurioje LR Konstitucinis Teismas yra kreipęsis į ESTT išaiškinimo, ar LR ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas neprieštarauja ES Reglamentui Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas.

Generalinio advokato išvadoje teigiama, kad ES Reglamentas draudžia nacionaliniams teisės aktams riboti sutarties šalių laisvę derėtis dėl žalio pieno pirkimo kainos ir drausti žalio pieno pirkėjui mokėti skirtingas žalio pieno kainas tos pačios grupės žalio pieno pardavėjams, sugrupuotiems pagal parduodamo pieno kiekį, kurie nepriklauso pripažintai pieno gamintojų organizacijai, už tos pačios kokybės ir sudėties žalią pieną, kuris pirkėjui patiektas naudojant tą patį metodą. Dėl to šalys negali susitarti dėl skirtingos žalio pieno pirkimo kainos atsižvelgdamos į kitus veiksnius.

Generalinis advokatas teigia, kad Lietuvos vyriausybės argumentai neįtikina ir pabrėžia, kad net jei jis ir suvokia ekonomines realijas, kuriomis grindžiamas žalio pieno rinkos veikimas Lietuvoje, jis negali rasti būdo, kaip tokias nacionalines taisykles suderinti su aiškiai nustatyta ES teisės taisykle, pagal kurią sutarties šalys turi turėti galimybę laisvai derėtis dėl visų sutarties aspektų.

Pabrėžta, kad svarbiausia yra tai, jog valstybės narės pagal lojalaus bendradarbiavimo pareigą privalo laikytis Sąjungos teisės. Valstybės narės privalo, jeigu kyla teisės akto taikymo sunkumų ar problemų ir jeigu jos mano, kad tas problemas būtina spręsti, naudotis Europos Sąjungos lygmeniu tinkamomis institucinėmis priemonėmis, kad paskatintų teisėkūros pokyčius ir laipsnišką prisitaikymą prie kintančių aplinkybių.

Raktažodžiai
Close
Close