Institucijos

Svarbiausi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai

Nuo kovo 1 dienos įsigalioja nemažai pakeitimų įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Svarbu, kad yra grąžinama pareiga komandiruojamiems užsieniečiams įsigyti leidimus dirbti Lietuvoje. Prašymus daugkartinei nacionalinei vizai gauti tokie užsieniečiai galės pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą, jeigu toks centras užsienio valstybėje įsteigtas. Jeigu komandiruojamas užsienietis vyks dirbti į įmonę, įtrauktą į Patvirtintų įmonių sąrašą, nacionalinei vizai gauti, be užpildyto prašymo išduoti nacionalinę vizą ir jį priimančio darbdavio elektroniniu būdu pateikto tarpininkavimo rašto, jis turės pateikti sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą. Jeigu įmonė, į kurią vyks dirbti užsienietis, nėra įtraukta į Patvirtintų įmonių sąrašą, nacionalinei vizai gauti užsienietis taip pat turės pateikti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje, bei dokumentą, patvirtinantį, kad turės pakankamai lėšų (pvz., išrašas iš banko sąskaitos) ir (ar) gaus reguliarių pajamų (pvz., darbo sutartis) pragyventi Lietuvos Respublikoje buvimo su viza laikotarpiu ir grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti.

Užsieniečiams, atvykstantiems dirbti į Lietuvos Respubliką ne aukštos kvalifikacijos darbus, nebereikės pateikti dokumentų, patvirtinančių jų turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus. Aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečiai (kurie kreipiasi dėl ES mėlynosios kortelės) ir toliau turės Migracijos departamentui pateikti jų kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

Užsieniečiai darbuotojai, pakeitę darbo funkciją pas tą patį darbdavį arba pakeitę darbdavį, neturės įsigyti naujo leidimo laikinai gyventi, jeigu:

  • ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki planuojamo pakeitimo pateiks Migracijos departamentui prašymą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją;
  • Migracijos departamentas, patikrinęs, ar užsienietis atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas dirbti pas naują darbdavį ar atlikti naujas darbo funkcijas pas tą patį darbdavį, priims sprendimą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją. Šį sprendimą Migracijos departamentas priims per 20 darbo dienų.

Taip pat nuo kovo 1 d. Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams jų teisei laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti bus išduodami naujo pavyzdžio kortelės formos dokumentai – teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimai. Pažymėjimuose, kaip ir asmens tapatybės kortelėse, dabar išduodamose Lietuvos Respublikos piliečiams, bus elektroniniu būdu fiksuojami ES piliečio biometriniai duomenys tapatybei patvirtinti – veido atvaizdas ir dviejų pirštų atspaudai.

Raktažodžiai
Close
Close