Institucijos

ES Taryba susitarė dėl „InvestEU“ programos

Ambasadoriai ES patvirtino Tarybos poziciją dėl Komisijos pasiūlymo į vieną programą sujungti 14 skirtingų finansinių priemonių, pagal kurias šiuo metu galima teikti paramą investicijoms ES. Susitarimas neapima su biudžetu susijusių ir horizontaliųjų klausimų, kurie yra svarstomi šiuo metu vykstančiose derybose dėl kitos 2021–2027 m. laikotarpio ES daugiametės finansinės programos (DFP).

Pozicija, dėl kurios susitarta, pirmininkaujanti valstybė narė remsis derybose su Europos Parlamentu, kurios turėtų kuo greičiau prasidėti. Taryboje tęsiamas darbas, susijęs su Investicijų komiteto sekretoriato buvimo vietos nustatymu.

Programos „InvestEU“ tikslas – skatinti viešuosius ir privačiuosius investuotojus dalyvauti finansavimo ir  investicijų veikloje teikiant iš ES biudžeto finansuojamas garantijas, siekiant spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas. Pagal Tarybos poziciją ES garantija paskirstoma pagal šias politikos sritis:
– tvari infrastruktūra
– moksliniai tyrimai, inovacijos ir skaitmeninimas
– MVĮ
– socialinės investicijos ir įgūdžiai.

„InvestEU“ grindžiama sėkmingu Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) veiklos įgyvendinimu nuo 2015 m. liepos mėn.; to fondo tikslas – skatinti investicijas ir stimuliuoti ekonomikos augimą bei užimtumą ES laikotarpiu, kai Europa vis dar atsigauna nuo finansų ir ekonomikos krizės. Valdymo tvarkos klausimu Taryba susitarė programai „InvestEU“ nustatyti kitokią nei ESIF struktūrą. Ja atsižvelgiama ne tik į Europos investicijų banko grupės (EIB grupė) centrinį vaidmenį ir ekspertines žinias, bet ir į tai, kad naujoji programa bus grindžiama visoms esamoms priemonėms taikomu vieno langelio principu, ir į tai, kad ES garantija galės tiesiogiai pasinaudoti kiti įgyvendinantieji partneriai, o ne vien tik EIB.

Raktažodžiai
Close
Close