Institucijos

Pradedamas taikyti naujas ES reglamentas viešųjų dokumentų pateikimo kitose valstybėse narėse srityje

Nuo vasario 16 dienos Europos Sąjungoje pradedamas taikyti 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012. Kitaip dar reglamentas vadinamas legalizavimo reglamentu. Juo siekiama palengvinti viešųjų dokumentų judėjimą ir keitimąsi jais tarp valstybių narių.

Reglamentas taikomas valstybės narės valdžios institucijų pagal jos nacionalinę teisę išduotiems viešiesiems dokumentams, kurie turi būti pateikti kitos valstybės narės valdžios institucijoms ir kurių pirminė paskirtis yra patvirtinti vieną ar daugiau iš šių faktų: gimimą, faktą, kad asmuo yra gyvas, mirtį, vardą ir pavardę, santuoką, įskaitant santuokinį veiksnumą ir santuokinę padėtį, santuokos nutraukimą, gyvenimą skyrium (separaciją) ar santuokos pripažinimą negaliojančia, registruotą partnerystę, įskaitant teisę sudaryti registruotą partnerystę ir registruotos partnerystės padėtį, registruotos partnerystės nutraukimą, gyvenimą skyrium (separaciją) arba registruotos partnerystės pripažinimą negaliojančia, tėvystę, įvaikinimą, nuolatinę gyvenamąją vietą ir (arba) gyvenamąją vietą, arba pilietybę. Taip pat šis reglamentas turi būti taikomas valstybės narės valdžios institucijų savo piliečiams išduotiems viešiesiems dokumentams, kuriais patvirtinamas teistumo nebuvimas. Be to, šis reglamentas turi būti taikomas viešiesiems dokumentams, kuriuos Sąjungos piliečių, gyvenančių valstybėje narėje, kurios piliečiai jie nėra, gali būti reikalaujama pateikti, kai pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus jie pageidauja balsuoti arba būti kandidatais Europos Parlamento arba savivaldos rinkimuose valstybėje narėje, kurioje jie gyvena. Šiuo reglamentu nėra įpareigojamos valstybės narės išduoti viešuosius dokumentus, kurie neegzistuoja pagal jų nacionalinę teisę.

Lietuvoje civilinės metrikacijos įstaigos asmenų prašymu išduos daugiakalbę formą, kurią bus galima pateikti bet kurios ES valstybės įstaigai. Už šį dokumentą reikės sumokėti 2,9 eurų rinkliavą.

Raktažodžiai
Close
Close