Teismai

ESTT: ES teisė nedraudžia skirtingais procentiniais dydžiais mažinti atlyginimus teisėjams

ES Teisingumo Teismas (ESTT) vasario 7 dieną priėmė prejudicinį sprendimą dėl klausimų, ar ES teisė leidžia skirtingais procentiniais dydžiais mažinti atlyginimus teisėjams. 2010 m. ir 2011 m. Ispanijos biudžeto įstatymai numatė, kad teismų ir prokuratūros sistemos narių papildomas atlyginimas per metus bus sumažintas 6 % pirmos kategorijos teisėjams ir pirmos kategorijos prokurorams, o antros kategorijos teisėjams ir antros kategorijos prokurorams – 5 %. Skirtingų kategorijų teisėjų pagrindinis atlyginimas buvo sumažintas vienodu 9,73 % dydžiu.

C. Escribano Vindel, bylas vienasmeniškai nagrinėjantis pirmosios instancijos teisėjas kreipėsi į teismą ir ginčijo savo 2011 m. atlyginimo lapelius, teigdamas, kad, pirma, jie yra administraciniai aktai, priimti remiantis 2011 m. valstybės biudžeto įstatymo 31.1 straipsniu, ir, antra, juose, pažeidžiant Ispanijos Konstituciją, „reikšmingai sumažintos sumos, palyginti su analogiškais ankstesnių metų laikotarpiais“. Katalonijos aukštesnysis teisingumo teismas dėl šio klausimo kreipėsi į ESTT.

ESTT išaiškino, kad ES pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnis ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies b punktas turi būti aiškinami kaip nedraudžiantys nacionalinės teisės nuostatos,  kurioje, įgyvendinant bendras atlyginimų mažinimo priemones, susijusias su reikalavimais pašalinti biudžeto deficito perviršį, nustatyti skirtingi teisėjų pagrindinio ir papildomo atlyginimų mažinimo procentiniai dydžiai, o tai lėmė, kad žemesnių kategorijų teisėjų, priklausančių dviem atlyginimų grupėms, atlyginimai buvo sumažinti didesniu procentiniu dydžiu nei aukštesnės kategorijos teisėjų, priklausančių vienai atlyginimų grupei, atlyginimai, nors pirmieji gauna mažesnį atlyginimą, dažniausiai yra jaunesni ir paprastai turi mažesnį darbo stažą nei antrieji.

Taip pat ES Sutarties 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip, kad teisėjų nepriklausomumo principas nedraudžia taikyti tokios nacionalinės teisės nuostatos, kurioje, įgyvendinant bendras atlyginimų mažinimo priemones, susijusias su reikalavimais pašalinti biudžeto deficito perviršį, nustatyti skirtingi teisėjų pagrindinio ir papildomo atlyginimų mažinimo procentiniai dydžiai, neatsižvelgiant į vykdomų funkcijų pobūdį, darbo stažą ar atliekamų užduočių svarbą.

 

Raktažodžiai
Close
Close