Institucijos

Pasiektas susitarimas dėl naujos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų ES

Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė preliminarų susitarimą dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl naujos direktyvos, kuria siekiama sukurti skaidresnes ir labiau nuspėjamas darbo sąlygas, visų pirma darbuotojams, kurių užimtumo forma yra nestandartinė.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen džiaugėsi pasiektu susitarimu: „Įgyvendinus mūsų iniciatyvą, kuria siekiama garantuoti skaidrias ir nuspėjamas darbo sąlygas, socialinę apsaugą turės daugiau Europos darbuotojų, ypač nuolat didėjantis skaičius žmonių, dirbančių naujų formų darbą, kuris apima, pvz., lankstų darbą ir darbo pagal poreikį sutartis, taip pat namų ūkio darbuotojai. Visi darbuotojai, nesvarbu, kokios trukmės yra jų sutartis ir kiek valandų jie dirba, nuo pat darbo pradžios žinos savo teises ir pareigas. Darbuotojai turės teisę susitarti su darbdaviu, kada jiems galima skirti darbą ir prieš kiek laiko apie jį turi būti pranešta. Pagal iškvietimą dirbantys darbuotojai, atsisakę atlikti skubiai paskirtą darbą, nebegali būti atleisti. Darbdaviai nebegali pagal nenustatytos apimties darbo sutartį dirbantiems darbuotojams neleisti imtis papildomo darbo pas kitą darbdavį.“

Komisijos pasiūlymu dėl direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų atnaujinama vadinamoji Direktyva dėl rašytinės pažymos. Ši direktyva priimta dar 1991 m., tačiau nuo tada darbo pasaulis gerokai pasikeitė. Demografiniai pokyčiai lėmė didesnę dirbančių gyventojų įvairovę, perėjimas prie skaitmeninių technologijų padėjo atsirasti naujoms užimtumo formoms, susikūrė naujų ir lankstesnių darbo santykių. Pastaraisiais metais viena iš keturių darbo sutarčių buvo susijusi su netipinėmis užimtumo formomis, t. y. visomis darbo vietomis, kai dirbama ne visą darbo laiką pagal neterminuotą sutartį – nuo „klasikinio“ darbo ne visą darbo laiką iki darbo pagal poreikį be garantuojamų darbo valandų.

Siekdama stiprinti Europos socialinį aspektą ir įgyvendindama Europos socialinių teisių ramsčio principus, 2017 m. gruodžio mėn. Komisija pasiūlė iniciatyvą dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų. Jos tikslas – išplėsti ir modernizuoti esamus įsipareigojimus informuoti kiekvieną darbuotoją apie jo darbo sąlygas. Be to, iniciatyva siekiama nustatyti naujus minimaliuosius standartus, kurių tikslas – užtikrinti, kad visiems darbuotojams, įskaitant dirbančius pagal netipines darbo sutartis, būtų užtikrintas didesnis jų darbo sąlygų nuspėjamumas ir aiškumas.

Dabar šį preliminarų susitarimą turi oficialiai priimti Europos Parlamentas ir Taryba.

Informacijos suvestinė „Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos“

 

Europos Komisijos informacijaEuropos Komisijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close