Teismai

LVAT kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą

ietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. eA-3170-662/2019 nagrinėjo ginčą dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atsisakymo atleisti kitoje valstybėje narėje įsisteigusį palydovinės televizijos paslaugų teikėją nuo Visuomenės informavimo įstatyme pareigos retransliuoti televizijos programą „LRT Kultūra“ (naujas šios televizijos programos pavadinimas – „LRT Plius“) per dirbtinį Žemės palydovą ir įpareigojimo pareiškėją pradėti retransliuoti televizijos programą „LRT Kultūra“ per dirbtinį Žemės palydovą, teisėtumo ir pagrįstumo.

Sprendžiant šį ginčą išplėstinei teisėjų kolegijai kilo klausimų dėl kai kurių 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo bendrosios sistemos (Pagrindų direktyva) ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) nuostatų aiškinimo bei minėto įpareigojimo retransliuoti suderinamumo su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsniu (laisvė teikti paslaugas).

Atsižvelgiant į tai, buvo nutarta kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Raktažodžiai
Close
Close