Institucijos

Ar konkurencijos teisė taps įrankiu spręsti audito ir konsultavimo sektoriaus problemas?

Tarptautinės audito ir konsultacijų įmonės pastaraisiais metais Europoje neišvengia teisinių problemų dėl audito, finansų ir konkurencijos įstatymų pažeidimų. Britų Konkurencijos ir rinkų institucija paskelbė savo audito sektoriaus tyrimų rezultatus ir siūlo atskirti audito bei kitų konsultacinių paslaugų teikimą. Toks atskyrimas turėtų padėti spręsti konkurencijos ir interesų konfliktų problemas. Jau matėme, kaip buvo atskirtos veiklos energetikos sektoriuje, naudojant konkurencijos teisę kaip įrankį. Ar tokia britų iniciatyva reiškia didelių pokyčių audito ir konsultavimo paslaugų sektoriuje Europoje pradžią?

Auditoriai ir konsultantai nėra apsaugoti nuo teisinių problemų

Didžiojo ketverto (angl. Big Four) bei kitų tarptautinių audito ir konsultavimo įmonių verslo modelis panašus. Jį galima pavadinti „vieno langelio“ principu. Jos teikia audito, mokesčių, organizacijos valdymo bei teisines konsultacijas ir veikia keliose rinkose (angl. cross-market). Be to, dėl savo tarptautinio tinklo ir glaudaus bendradarbiavimo tarp skirtingų šalių „broliškų“ įmonių siūlo paslaugas skirtingose jurisdikcijose. Taigi tokios organizacijos yra patrauklios verslui, nes pasirinkus vieną įmonę galima gauti platų paslaugų spektrą skirtingose jurisdikcijose.

Tačiau paskutinius keletą metų Didžiojo ketverto įmonės Europoje patiria nemažai teisinių problemų. 2016 m. Nyderlandų rinkų priežiūros institucija nubaudė „Deloitte“, „Ernst & Young“, KPMG ir PwC beveik 6 mln. eurų bauda už audito ir finansų įstatymų nesilaikymą.

Nuo 2018 m. pradžios Angliją vienas po kito drebino skandalai dėl netinkamų auditų. Nepaisant teigiamų audito išvadų, bankrutavo stambi statybų įmonė „Carilion“, dėl ko darbo neteko apie 20 000 žmonių. Lietuvoje taip pat bylinėjamasi su viena iš Didžiojo ketverto įmonių dėl galimai netinkamai atlikto Ūkio banko audito prieš jo griūtį.

Veiklų atskyrimas kaip konkurencijos teisės įrankis

Be audito ir susijusių įstatymų pažeidimų tyrimų sektoriuje pradedami nagrinėti ir konkurencijos teisės pažeidimai. Besibaigiant 2017 m. Italijos konkurencijos priežiūros institucija skyrė beveik 24 mln. eurų baudą visoms Didžiojo ketverto įmonėms už kartelinį susitarimą dalyvaujant viešajame pirkime.

Į šį sektorių dėmesį atkreipė ir britų konkurencijos priežiūros institucija. Ji nustatė, kad audito rinkoje trūksta konkurencijos. 97 % didžiųjų įmonių auditų atlieka Didysis ketvertas. Pastabų sulaukta ir dėl audito bei konsultavimo verslo modelio, taip pat dėl interesų konflikto teikiant paslaugas keliose paslaugų rinkose.

Vienas iš svartomų sprendimų identifikuotoms rinkos koncentracijos ir interesų konfliktų problemoms spręsti – atskirti audito ir kitas konsultacines veiklas. Veiklų atskyrimas iliustratyviausiai naudotas energetikos sektoriuje. Europos Sąjungos energetikos teisės aktai numatė gamybos, tiekimo ir pardavimo veiklų atskyrimą. Veiklų atskyrimu uždraudžiama vienai įmonei teikti visas paslaugas arba reikalaujama, kad įmonė atskirtų veiklas operacijų lygmeniu. Taip naikinamos integruotos įmonės ir siekiama skatinti konkurenciją sektoriuje ar jo dalyje.

Rita Griguolaitė

Atkreiptinas dėmesys, kad patvirtinus Vyriausybės siūlomus Konkurencijos įstatymo pakeitimus, struktūriniai įmonės pakeitimai kaip konkurencijos problemas sprendžiantis įrankis bus suteiktas ir Lietuvos konkurencijos tarybai. Nuo 2019 m. liepos 1 d. jai būtų priskirta nauja diskrecija spręsti dėl struktūrinių įmonės pokyčių. Tarp struktūrinių pokyčių įstatymo projektas numato įmonės reorganizavimą, įmonės ar jos dalies, turto ir akcijų pardavimą.

Šį įrankį turės ir kitos Europos Sąjungos konkurencijos priežiūros institucijos po naujos Direktyvos, stiprinančios konkurencijos institucijų įgaliojimus, įgyvendinimo 2021 m. Taigi, nors kol kas britų konkurencijos priežiūros institucija gali tik patarti įstatymo leidėjui atskirti audito ir konsultavimo veiklas, greitai tam įstatymo nereikės. Visoje Europoje konkurencijos priežiūros institucijos tai galės padaryti pačios.

Viešas ir privatus konkurencijos teisės įgyvendinimas

Teisiniai ginčai, susiję su auditorių atsakomybe dėl audito ir susijusių apskaitos įstatymų nesilaikymo, gali paskatinti griežtesnį viešą ar privatų konkurencijos teisės įgyvendinimą. Veikimas keliose paslaugų rinkose skirtingose jurisdikcijose bei bendradarbiavimas su kitomis to paties vardo įmonėmis iš kitų šalių teikiant paslaugas klientui gali lemti audito ir konsultavimo organizacijų glaudžiai susipynusius komercinius tikslus. Didžiosios audito ir konsultavimo įmonės veikia padidintos konkurencijos pažeidimų – kartelinių susitarimų ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi – rizikos zonoje. Todėl tai, kad konkurencijos priežiūros institucijos pradeda rimčiau žiūrėti į šį sektorių, nėra staigmena.

Auditas yra viena iš priemonių apsaugoti investuotoją nuo netinkamo įmonės valdymo ir apskaitos. Tad, konkurencijos priežiūros institucijoms davus toną šiame sektoriuje, atsiras ir ieškinių dėl žalos atlyginimo. Jais tiesos ieškos investuotojai – kaip privatūs subjektai, besinaudojantys savo teise reikalauti žalos, kylančios iš konkurencijos teisės pažeidimų, atlyginimo.

Akivaizdu, kad audito sektorius sulaukia vis daugiau institucijų dėmesio. Britų konkurencijos institucijos siūlymas atskirti audito ir konsultacines paslaugas gali lemti reikšmingą šio sektoriaus pertvarką, pirmiausia, jų šalyje. Tačiau tai rodo, kad sisteminėms sektoriaus problemoms spręsti pasitelkiama konkurencijos teisė – priemonė, kuri jau naudota Europoje ir Lietuvoje pertvarkant kitus sektorius. O vieną iš konkurencijos teisės įrankių – teisę spręsti dėl veiklų atskyrimo ir struktūrinių įmonės pokyčių – greitu metu įgis visos konkurencijos priežiūros institucijos.

Tekstą parengė „Motieka ir Audzevičius“ vyr. teisininkė Rita Griguolaitė

Raktažodžiai
Close
Close