Institucijos

ES Taryba susitarė dėl naujo reglamento ir direktyvos investicinių bendrovių priežiūros srityje

ES Taryba susitarė dėl naujų teisės aktų investicinių bendrovių srityje. Yra pritarta pasiūlymams dėl naujo reglamento ir direktyvos šioje srityje: dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013/ES, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES.

Šiais teisės aktais bus siekiama užtikrinti, kad investicinėms įmonėms būtų taikomi proporcingi kapitalo, likvidumo ir kiti pagrindiniai prudenciniai reikalavimai bei atitinkamos priežiūros priemonės, pritaikytos jų verslui, tačiau pakankamai tvirtos, kad, prudenciniu požiūriu, būtų patikimai atsižvelgta į investicinių įmonių riziką ir išsaugotas ES finansų rinkų stabilumas.

Bus žymiai plačiau atsižvelgiama į investicinių bendrovių dydį, jų verslo modelį ir pagal tai išskaidomi joms reikalavimai. Šiuo metu Europos ekonominėje erdvėje veikia virš 6000 investicinių bendrovių.

 

Raktažodžiai
Close
Close