LTD naujienos

LTD Visuotinis susirinkimas

Informuojame, kad yra šaukiamas Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) visuotinis-rinkiminis susirinkimas, kuris vyks 2019-03-01 VU Teisės fakulteto JR2 (Alumni) auditorijoje, adresu Saulėtekio al. 9 I-rūmai, Vilnius.

LTD atkūrimo 30-mečiui skirto Visuotinio susirinkimo programa:

13:00 val. – Registracija 

14:00 val. – Visuotinio susirinkimo pradžia.

Iškilmingas LTD atkūrimo 30-mečio paminėjimas.

LTD pirmininko Vytauto Nekrošiaus sveikinimo žodis.

Stasio Šedbaro pranešimas LTD atkūrimo 30-mečio proga.

Eduardo Jono Monkevičiaus pranešimas – knygos apie Petrą Leoną pristatymas.

  • Visuotinis susirinkimas
  • Tarybos posėdis
  • Furšetas

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. LTD Valdybos ataskaita. Pranešėjas LTD pirmininkas Vytautas Nekrošius.

LTD Valdybos ataskaitos tvirtinimas.

  1. LTD 2018 metų metinė finansinė atskaitomybė. Pranešėja Eugenija Stungienė.

LTD 2018 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

  1. LTD Revizijos komisijos ataskaita. Pranešėjas LTD Revizijos komisijos pirmininkas Jonas Udris.

LTD Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

4. Dėl teisinių profesijų tarpusavio bendradarbiavimo etikos principų. Pranešėjas LTD pirmininkas Vytautas Nekrošius.

5. LTD Tarybos rinkimai.

6. LTD Revizijos komisijos rinkimai.

7. LTD Garbės Teismo rinkimai.

  1. Kiti klausimai.

Primename, kad iki LTD visuotinio-rinkiminio susirinkimo visi LTD nariai turi būti susimokėję nario mokestį – 30 Eur taip, kaip nurodyta LTD Statuto 6.2 punkte:

“6.2. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių, sumokėjusių nario mokestį likus ne mažiau, nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki šaukiamo susirinkimo.”

Raktažodžiai
Close
Close