Ministerija

Juridiniai asmenys raginami pasirengti rinkti duomenis apie savo naudos gavėjus

Įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvos 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos nuostatas, yra priimti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – fizinius asmenis, kurie yra juridinio asmens savininkai arba kontroliuoja juridinį asmenį, ir (arba) fiziniai asmenys, kurių vardu yra vykdomas sandoris ar veikla.

Duomenis apie savo naudos gavėjus juridiniai asmenys ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo turės pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui – valstybės įmonei Registrų centrui.

„Nors kai kurios įmonės rengiasi naujojo Reglamento reikalavimų įgyvendinimui, tačiau tikrai ne visi juridiniai asmenys žino apie naujas įstatyme numatytas pareigas ir yra pasirengę jas vykdyti. Todėl visi juridiniai asmenys turi galimybę iki programinių priemonių pritaikymo naujiems procesams tinkamai pasirengti jų vykdymui – surinkti duomenis apie savo naudos gavėjus,“ – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Lietuva yra viena iš nedaugelio ES valstybių narių, kurių teisės aktai yra priimti ir likę tik paskutiniai – programinių priemonių kūrimo ar pritaikymo etapai (šiuo metu teisės aktus yra priėmusios ir šiuos funkcionalumus įdiegusios tik 8 Europos Sąjungos valstybės narės).

Europos Sąjungos reikalavimų įgyvendinimas ir informacinių sistemų, kurios užtikrina duomenų apie juridinių asmenų naudos gavėjus pateikimą, sukūrimas yra ilgas ir sudėtingas procesas. Nors JADIS funkcionalumų kūrimo ir diegimo darbai užsitęsė, planuojama, kad pritaikyta sistema pradės veikti 2020 m. pradžioje.

Atsižvelgiant į galimą didelę apimtį duomenų, kuriuos juridiniai asmenys privalės pateikti JADIS, šiuo laikotarpiu juridiniai asmenys raginami pasinaudoti galimybe tinkamai pasirengti įvykdyti įstatyme numatytą pareigą, t.y. surinkti duomenis apie savo naudos gavėjus, kad pradėjus sistemai veikti šiuos duomenis galėtų pateikti JADIS.

 

Teisingumo ministerijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close