Teismai

Lietuva pralaimėjo dvi bylas Europos Žmogaus Teisių Teisme

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) šiandien paskelbė du sprendimus, kuriuose Lietuva pripažinta pažeidusi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK).

Pirmojoje byloje M.A. ir kiti v. Lietuva EŽTT pripažino EŽTK 3 (kankinimo uždraudimas) ir 13 (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) straipsnių pažeidimus, nes nebuvo leista Rusijos piliečiams pasienyje pateikti prašymą dėl prieglobsčio suteikimo, dėl ko jie buvo grąžinti į Baltarusiją, kur yra draugiška valstybė Rusijai ir Čečėnijai šalį. Asmenims taip pat nebuvo suteiktos veiksmingos teisinės priemonės apginti savo teisėms, nes apeliacinis skundas automatiškai nesustabdė sprendimo vykdymo. Teismas pažymėjo, kad Lietuva yra prisiėmusi tarptautinius įsipareigojimus užtikrinti tinkamą apsaugą pabėgeliams ir Lietuvos pasienio darbuotojai netinkamai įgyvendimo jiems suteiktas teises ir neleido asmenims pateikti prašymus dėl prieglobsčio. Byloje yra atskiroji teisėjo nuomonė.

Antrojoje byloje Kryževičius v. Lietuvą EŽTT nusprendė, kad Lietuva pažeidė EŽTK 8 straipsnį (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), kai specialaus liudytojo statusą turinčio asmens artimiesiems nepagrįstai nesuteikta teisė atsisakyti liudyti prieš šeimos narį. Teismas pabrėžė, kad specialaus liudytojo statutas Lietuvoje yra labai panašus kaip ir įtariamojo baudžiamajame procese, kad jo šeimos nariams privalo būti suteiktos tokios pačios garantijos kaip ir įtariamojoje artimiesiems. Lietuvos institucijos nesiėmė tinkamų veiksmų išaiškinti specialaus liudytojo sutuoktiniui jo teisės atsisakyti liudyti.

Raktažodžiai
Close
Close