InstitucijosTech+Law

Priimta pirmoji Europoje Chartija dėl etikos principų naudojant dirbtinį intelektą teismuose

Europos Tarybos veiksmingo teisingumo komisija (CEPEJ) priėmė pirmąją Europoje Chartiją dėl etikos principų naudojant dirbtinį intelektą teismų sistemoje. Chartija apima pagrindinius principus ir gaires įstatymų leidėjams ir profesionalams, atsižvelgiant į technologijų greitą tobulėjimą ir atsirandančias galimybes naudoti dirbtinį intelektą nacionaliniuose teismų procesuose. Pabrėžiama, kad svarbu užtikrinti žmogaus teises, nediskriminavimą, nešališkumą ir kitus esminius teisingumo vykdymo principus.

Chartija 

Raktažodžiai
Close
Close