Institucijos

ES Taryba susitarė dėl pozicijos dėl aiškesnių ir lengviau įvykdomų taisyklių sunkvežimių vairuotojams

Šiandien Taryba susitarė dėl pozicijos (bendro požiūrio) dėlesminės kelių transporto sektoriaus reformos, apimančios vairuotojų darbo sąlygas, specialiąsias vairuotojų komandiravimo taisykles tarptautinio vežimo srityje, patekimą į krovinių vežimo keliais rinką ir geresnį vykdymo užtikrinimą. Šia reforma siekiama užtikrinti vairuotojų tinkamų darbo sąlygų ir veiklos vykdytojų laisvės teikti tarpvalstybines paslaugas pusiausvyrą. Ja taip pat bus suteikta aiškumo šiam sektoriui ir nutrauktas skirtingas taisyklių aiškinimas nacionaliniu lygmeniu.

Vienas iš esminių elementų siekiant pagerinti vykdymo užtikrinimą – užtikrinti, kad būtų galima patikimai užregistruoti, kada ir kur sunkvežimis kirto sieną, ir nustatyti pakrovimo ir iškrovimo veiklos vykdymo vietą. Antrosios versijos išmaniaisiais tachografais tai bus daroma automatiškai. Visose transporto priemonėse, kuriomis vykdomos tarptautinio vežimo operacijos, šie prietaisai turėtų būti įrengti iki 2024 m. pabaigos.

Kalbant apiekabotažą (transporto bendrovių operacijas, vykdomas nacionalinėje rinkoje už jų šalies ribų), Taryba palieka galioti dabartinę taisyklę, pagal kurią leidžiamos ne daugiau kaip 3 operacijos per 7 dienas. Patobulintomis vykdymo užtikrinimo priemonėmis turėtų būti užtikrinta, kad reikalavimų laikymosi stebėsena būtų veiksmingesnė ir efektyvesnė. Siekiant užkirsti kelią sistemingam kabotažui, bus nustatytas x dienų veiklos pertraukos laikotarpis, taikytinas prieš vykdant tolesnes kabotažo operacijas toje pačioje šalyje ta pačia transporto priemone.

Transporto bendrovių įsisteigimo kriterijai bus, be kita ko, reguliarus transporto priemonių grįžimas į bendrovės veiklos centrą, kad būtų lengviau kovoti su priedangos įmonėmis.

Vežėjas turėtų sudaryti vairuotojų darbo grafikus taip, kad jie galėtų grįžti į namus (į vežėjo įsisteigimo šalį) bent kas keturias savaites arba, jeigu vairuotojas nuspręs pasinaudoti dviem sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiais – po trijų savaičių kelyje.

Siekiant užtikrinti tinkamas vairuotojų darbo sąlygas, reguliaraus kassavaitinio poilsio laikas turi būti praleidžiamas ne kabinoje. Tačiau siekiant išspręsti praktines problemas ieškant tinkamos apgyvendinimo vietos, reguliaraus kassavaitinio poilsio laikas išimtiniais atvejais gali būti praleidžiamas transporto priemonėje, jeigu tenkinami tam tikri kriterijai.

Šia reforma paaiškinama, kaip profesionaliems vairuotojams bus taikomas vienodo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje vietoje principas. Būtų taikoma bendra taisyklė – jei operacija organizuojama taip, kad vairuotojo darbo sąsaja su įsisteigimo šalimi lieka nepažeista, vairuotojui neturėtų būti taikomoskomandiravimo taisyklės. Tai reiškia, kad jos aiškiai netaikomos dvišalėms vežimo operacijoms. Vykstant į paskirties šalį ir grįžtant iš jos, abiem kryptimis leidžiami daugiausia du papildomi pakrovimo ir (arba) iškrovimo veiksmai netaikant jiems komandiravimo tvarkos. Ji taip pat netaikoma tranzitui. Visų kitų rūšių operacijoms, įskaitant kabotažą, nuo pirmos veiklos dienos būtų taikomos visos komandiravimo tvarkos nuostatos. Specialiosios komandiravimo taisyklės turėtų būti pradėtos taikyti per 18 mėnesių po teisės akto įsigaliojimo.

Šie pasiūlymai yra pirmojo judumo dokumentų rinkinio, kurį Komisija pateikė 2017 m. birželio mėnesį, dalis.

Raktažodžiai
Close
Close