Komentarai

D. Čičelis. Brexit susitarimas. Kas mums iš to?

Apie 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) derybose pasiektą BREXIT susitarimą nemažai kalbama, bet daugiau dėmesio skiriama ne pačiam susitarimo turiniui, o jo atsiradimo aplinkybėms bei perspektyvoms. Daug kalbama ir apie tai, kaip Jungtinė Karalystė gyvens po BREXIT, kas jos laukia.

Tačiau mažokai diskutuojama apie tai, kokios pasekmės kiltų ES valstybėms bei jų piliečiams, taip pat ir Lietuvos. O tų pasekmių gali būti nemažai. Bet apie viską nuo pradžių.

Pirmas momentas, dėl ko ES ir JK susitarė, tai pereinamasis laikotarpis. Jis startuos 2019 m. kovo 30 d. ir baigsis 2020 m. gruodžio 31 d., nebent atskiru susitarimu bus pratęstas. Šis laikotarpis labai svarbus, nes pagal jį bus fiksuojama, skaičiuojama, reguliuojama, kaip klostysis tolesni ES ir JK santykiai bei reikalai, kaip keisis asmenų teisės bei pareigos.

Toliau – esminiai momentai iš BREXIT susitarimo, kurie tiesiogiai susiję su ES valstybėmis ir jų piliečiais (įskaitant ir tuos, kurie gyvena JK). Tai, be abejo, ne visi, o tik kai kurie svarbesni susitarimo elementai, kadangi pats susitarimas yra didelės apimties (585 psl.) ir išsamiai jį aptarti vienoje įžvalgoje būtų sudėtinga.

PILIEČIAI

Susitarimas numato, kad teisėtai iki 2020 m. gruodžio 31 d. JK gyvenę ES piliečiai, jei jų gyvenimo JK trukmė pereinamojo laikotarpio pabaigai bus 5 ir daugiau metų, turės teisę ir toliau nuolat gyventi JK. Analogiškas teises turės ir JK piliečiai, gyvenantys ES. JK gyvenančių ES piliečių artimi šeimos nariai turės teisę atvykti gyventi kartu ir turės tokias pat teises, kaip ir asmenys, pas kuriuos jie atvyko. Toks pats teisinis režimas bus taikomas ir tokių ES piliečių vaikams, gimusiems JK.

ES piliečių teisė gyventi JK bus įgyvendinama per vadinamąją ES Apgyvendinimo schemą (EU Settlement Scheme – EUSS). Ji pradės veikti nuo 2019 m. kovo 30 d., tačiau kaip pilotinis projektas veiks nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 21 d.

Pagal EUSS vienokia ar kitokia forma dėl leidimų toliau gyventi JK turės kreiptis visi ES piliečiai, gyvenantys JK, įskaitant net ir tuos, kurie yra susituokę su JK piliečiu. Nesikreipus ir negavus leidimo toliau gyventi JK, tokie asmenys netektų savo turimų teisių ir socialinių garantijų. Priklausomai nuo nuolatinio gyvenimo JK trukmės pereinamojo laikotarpio pabaigos momentu, ES piliečiai galės gauti „settled“ (jei gyvena 5 metus ar ilgiau), ar „pre-settled“ (jei gyvena iki 5 metų) statusą. Ką šie statusai reiškia?

Settled“ reiškia, kad asmuo galės gyventi JK neribotą laiką ir (jei atitiks reikalavimus) kreiptis dėl JK pilietybės gavimo. Asmenų, turinčių tokį statusą vaikai nuo gimimo įgys JK pilietybę.

Pre-settled“ reiškia, kad asmuo, turintis tokį statusą, galės gyventi JK 5 metus. Jei asmuo nuolat gyvens JK ilgiau nei 5 metus, jis turės teisę kreiptis dėl „settled“ statuso gavimo.

Tiek turintis „settled“ tiek „pre-settled“ statusą galės teisėtai dirbti ar studijuoti JK, naudotis sveikatos apsaugos sistema, gauti pensijas ir išmokas, laisvai keliauti iš/į JK. Toks asmuo taip pat galės po 2020 m. gruodžio 31 d. atsivežti savo šeimos narius.

Mokestis už kreipimąsi dėl nuolatinio gyventojo statuso gavimo numatomas 65 GBP suaugusiam (16 m. ir vyresniam) ir 32,5 GBP asmeniui iki 16 metų. Tiesa, kai kurioms asmenų kategorijoms numatytos mokesčio lengvatos. Kreipiantis dėl statuso pakeitimo iš “pre-settled” į “settled” mokesčio mokėti nereikės. Detalesnę informaciją galima rasti svetainėje. 

Taip pat pagal susitarimą asmuo, gyvenantis vienoje valstybėje, o dirbantis kitoje, turės tokias pat teises, kaip ir kiti dirbantieji tos šalies, kurioje jis dirba. Taigi, jei Lietuvos pilietis laikinai dirba JK, jis turės tokias pat teises, kaip ir JK darbuotojas. Atitinkamai, laikini darbuotojai iš JK turės tokias pat teises, kaip ir ES valstybės, kurioje jie dirba, darbuotojai.

Aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų, tokių kaip teisininkai ar auditoriai, profesines kvalifikacijas patvirtinantys dokumentai galios ir bus pripažįstami tiek ES tiek JK, jei bus įgyti iki 2021 metų.

Deja, tačiau kai kurie svarbūs klausimai šioje srityse iki šiol liko nesureguliuoti arba buvo aptarti tik dalinai. Antai neaišku, kaip bus užtikrinama JK ir ES valstybių piliečių sveikatos apsauga pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.

PREKYBA

Prekės, esančios UK/ES prekybos vietose 2021 m. sausio 1 dienai ir toliau bus reguliuojamos pagal ES taisykles. PVM tokioms prekėms išliks nepakitęs.

Atskirai susitarime aptariami gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai. Pagal susitarimą numatoma, kad iš JK išvežami (eksportuojami) gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai turės atitikti reikalavimus (įskaitant veterinarinę patikrą, atliekamą JK prieš išvežant prekes), kuriuos ES taiko iš trečiųjų šalių įvežamiems gyvūnams ir gyvūninės kilmės produktams.

ES prekių ženklai bus saugomi JK teritorijoje, o egzistuojančios prekių kilmės geografinės nuorodos (tokios kaip, pvz, Champagne ir pan.) bus saugomos ES ir JK.

Bendradarbiavimas mokesčių ir muitų srityje tarp JK ir ES vyks ir toliau, tačiau muitų informacija ES ir JK keisis tik 3 metus po pereinamojo laikotarpio pasibaigimo. Atitinkamai informacija apie PVM bei akcizus ir su tuo susijusius sandorius, kuria ES ir JK keitėsi iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus keičiamasi ir toliau, tačiau tik 4 metus po pereinamojo laikotarpio pabaigos.

Visi Europos Centrinio banko ir Europos Investicijų banko projektai, kurie buvo vykdomi JK, bus vykdomi iki jų visiško užbaigimo.

Atskirai susitarime aptariamas ir žuvininkystės klausimas. Tai pakankamai aštri tema, tačiau galutinio susitarimo čia nepasiekta. ES leis naudotis jos vieninga rinka šiai dienai esančiomis sąlygomis tik tokiu atveju, jei JK leis ES valstybėms žvejybą jos vandenyse. Jei toks susitarimas nebus pasiektas, JK šioje srityje, panašu, bus „atkirsta“ nuo vieningos ES rinkos.

TEISINGUMAS

Asmenys, ieškomi JK pagal Europos arešto orderį, išduotą iki 2021 m. sausio 1 d., ir toliau bus ieškomi, o procedūros bus užbaigiamos pagal tas taisykles, kurios galiojo iki 2021 m. sausio 1 d. Civilinės ir komercinės teisminės procedūros bei ES/JK sutartiniai įsipareigojimai bus vykdomi ir pereinamuoju laikotarpiu.

Susitarime atskirai nurodoma, kad jei nemokumo procesai ar užklausos dėl informacijos bylose dėl tėvų atsakomybės ir vaikų išlaikymo tarp asmenų, esančių skirtingose jurisdikcijose (JK ir ES/ES valstybių narių) buvo pradėtos iki 2021 m. sausio 1 d., joms ir toliau bus taikomos ES taisyklės.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros, teisinės pagalbos, mediacijos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms atlyginimo garantijos galios ir po pereinamojo laikotarpio pabaigos.

Dideliam  BREXIT šalininkų nusivylimui ES Teisingumo teismo žinioje pereinamojo laikotarpio pabaigai esančios bylos bus nagrinėjamos pagal iki tol galiojusias taisykles iki pat tokių bylų užbaigimo, tačiau JK teisininkai, atstovavę tokiose bylose, galės ir toliau tą daryti iki bylos visiško pasibaigimo.

Taip pat svarbu, kad pasibaigus 2020 metams JK neteks teisės naudotis ES duomenų bazėmis, kuriose yra esminė  informacija, reikalinga kovai su nusikalstamumu ir saugumo užtikrinimu, tokia kaip DNR duomenys, transporto priemonių VIN ir valstybinių numerių duomenys, informacija apie areštus, pirštų atspaudus, dingusius žmones.

FINANSINĖS SĄLYGOS

ES ir JK susitarė dėl metodikos, kaip bus apskaičiuojama „skyrybų sąskaita“, kurią turės padengti JK.

Kompensacijos, kurią JK turės sumokėti ES suma sudarys 35-39 mlrd GBP. Kokia bus tiksli kompensacijos suma, paaiškėti turėtų vėliau.

DUOMENŲ APSAUGA

Čia svarbu, kad asmens duomenys, kuriais ES ir JK apsikeitė iki 2021 m. sausio 1 d. ir toliau bus saugomi laikantis tokių pačių griežtų reikalavimų bei standartų. Po pereinamojo laikotarpio pabaigos JK dės pastangas, kad savo įstatymų leidyboje įtvirtintų tokius pat standartus ir reikalavimus, kokie yra taikomi trečiosioms šalims duomenų apsaugos srityje. Tuo tarpu iš JK gauti asmens duomenys ir toliau bus saugomi pagal ES reikalavimus.

Tokie būtų esminiai BREXIT susitarimo projekto aspektai, kiek tai aktualu ES ir konkrečiai Lietuvos piliečiams bei kitiems asmenims (taip pat ir juridiniams). Nemaža dalis susitarimo yra tiesiogiai susijusi su pačios JK vidaus reikalais, tokiais kaip Šiaurės Airija, Gibraltaras, branduolinė sauga JK, dar kita dalis – su ginčų sprendimu tarp ES ir JK, saugumo politikos klausimais, kas tiesiogiai su Lietuva nėra susiję, todėl nėra aptariama.

Taip pat svarbu pažymėti, kad kai kuriais klausimais derybos dar vyks toliau, o ir pats susitarimas galutinėje išraiškoje bus nebūtinai lygiai toks, dėl kokio yra sutarta šiuo metu. Pačiame susitarime yra nustatyta, kad gali būti pratęstas pereinamasis laikotarpis, tad visos teisės, pareigos bei teisinės pasekmės būtų fiksuojamos ne 2020 m, gruodžio 31 dienai, o kitai datai, dėl kurios būtų susitarta atskirai. Kai kurių apžvalgininkų nuomone, jei tokį susitarimo tekstą, koks jis yra šiuo metu suderintas, ES patvirtins be komplikacijų, tai to paties negalima pasakyti apie JK pusę. Šiuo metu (ir, panašu, artimiausiu metu taip pat) JK dėl BREXIT susitarimo vyksta atkakli politinė kova ir įvairių interesų derinimo procesas, tad susitarimas (atnaujinus derybas) gali įgauti ir visai kitokį turinį.

Ši apžvalga yra autoriaus subjektyvi nuomonė ir ja negali būti naudojamasi kaip teisine konsultacija.

Dainius Čičelis yra advokatų kontoros ADC LEGAL advokatas 

Raktažodžiai
Close
Close