Komentarai

S. Bikelis. LAT patvirtino nusikaltimo padarymo priemonės vertės dalies išieškojimo galimybę

2018 m. spalio 30 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija byloje Nr. 2K-315-303/2018 priėmė itin reikšmingą nutartį ir pirmą kartą kasacinio precedento lygmeniu įtvirtino nusikaltimo padarymo priemonės vertės dalies konfiskavimo galimybę. Žemesnių instancijų teismų praktikoje sprendimų išieškoti iš kaltininko dalį nusikaltimo padarymo priemonės vertės ligi šiol yra buvę, bet tik pavieniai atvejai. Daugeliu atvejų teismai spręsdavo dilemą “viskas arba nieko” – priteisdavo arba visą konfiskuotino turto vertę arba priemonės vertės išieškojimo iš viso netaikydavo.

Šiais metais Lietuvos teisės instituto leidžiamo mokslo darbų žurnalo „Teisės problemos“ pirmajame numeryje buvo publikuotas straipsnis ,,Nusikaltimo padarymo priemonės dalies konfiskavimas ar jos vertės dalies išieškojimas iš proporcingumo principo perspektyvos“, kuriame Skirmantas Bikelis parodė, kad teismų praktikoje susiduriama su nemažai situacijų, kuriose dilema „visos priemonės vertės išieškojimas arba išieškojimo netaikymas“ tampa dilema tarp neproporcingai griežto ir neproporcingai švelnaus sprendimo. Autorius, remdamasis tiek Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, tiek Lietuvos teisinio reguliavimo ir jo aiškinimo kontekstu ir parodydamas pavyzdžių iš Vokietijos teisinio reguliavimo, išreiškė pritarimą tokiai teismų praktikai, kai nusikaltimo padarymo priemonės vertės išieškojimo klausimas formuluojamas plačiau nei minėta dilema – kai svarstoma ir priemonės vertės dalies priteisimo iš kaltininko galimybė.

Byloje LAT teisėjų kolegija grąžino iš naujo nagrinėti bylą, kurioje K nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalį už tai, kad išgėręs butelį degtinės („kad dirbdamas nesušaltų“) vairavo bendrovei priklausantį traktorių (vykdė pavedimą juo ištraukti laukuose įklimpusį kitą traktori) ir galiausiai pats su vairuojamu traktoriumi įvirto į griovį, kurioje apeliacinės instancijos teismas nusprendė netaikyti traktoriaus (kurio vertė – 2970 EUR) vertės išieškojimo iš nuteistojo. Nutartyje LAT kolegija, suabejojusi sprendimo netaikyti išieškojimo pagrįstumu, apeliacinės instancijos teismui ne tik nurodė iš naujo įvertinti bylos aplinkybes ir pergalvoti sprendimo motyvus, bet ir atkreipė dėmesį, kad į šį klausimą galima pažvelgti plačiau, ne tik kaip į „viskas arba nieko“ dilemą: “Teisėjų kolegijos manymu, teismas, svarstydamas BK 72 straipsnio 5 dalyje numatytos baudžiamojo poveikio priemonės taikymo proporcingumo klausimą, taip pat turi diskreciją spręsti, ar iš asmens konfiskuojama visa konfiskuotino turto vertė, ar tik jos dalis. Tai ypač aktualu, kai sprendžiamas klausimas ne dėl nusikalstamu būdu gautos naudos, bet dėl nusikaltimo padarymo priemonės vertės  konfiskavimo”.

Dr. Skirmantas Bikelis yra Lietuvos teisės instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Raktažodžiai
Close
Close