Institucijos

Europos Audito Rūmai: ES kovos su klimato kaita programos veikia netinkamai

Naujausioje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad Europos Sąjungai nepavyksta imtis tinkamų veiksmų dėl anglies dioksido surinkimo ir saugojimo bei kurti novatorišką atsinaujinančią energiją. 2008-2017 metais buvo nustatyti platūs ir ambicingi tikslai, tačiau, kaip sako auditoriai, ES remiami projektai pasiekė labai mažai iš užsibrėžtų tikslų. Ataskaitoje teigiama, kad ES turi skubiai tinkamai pritaikyti savo naują inovacijų fondą, kad būtų pasiekti nustatyti tikslai. 

2009 m. ES paskelbė dvi dideles programas, skirtas anglies dioksido surinkimui ir saugojimui bei novatoriškų atsinaujinančių šaltinių rėmimui. Bendra skiriama pinigų suma siekė 3,7 milijardus Eurų.  Pagal 2015 metų Paryžiaus susitarimą ES iki 2030 metų įsipareigojo mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 40 procentais bei siekti iki 2050 metų tapti mažai anglies dvideginio išmetančia ekonomika.

Audito Rūmai  nustatė, kad Energijos programa teigiamai prisidėjo prie vėjo jėgainių plėtros, tačiau nepakankamai nepasiekė tikslų, susijusių su anglies dioksido surinkimu. Taip pat iki šiol nėra sukurta rimtų projektų dėl anglies dioksido saugojimo bei nepasiekta didelės pažangos siekiant paremti naujausias technologijas įvairiose novatoriškose atsinaujinančios energijos technologijų srityse.

Raktažodžiai
Close
Close