Teismai

Įvyko ES Teisingumo Teismo iškilmingas posėdis, kuriame prisiekė ir teisėjas iš Lietuvos Irmantas Jarukaitis

2018 m. vasario 28 d. sprendimu Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovai laikotarpiui nuo 2018 m. spalio 7 d. iki 2024 m. spalio 6 d., naujai kadencijai paskyrė šiuos aštuonis Teisingumo Teismo teisėjus: Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský ir Alexandra Prechal.

2018 m. vasario 28 d., 2018 m. birželio 13 d., 2018 m. liepos 25 d. ir 2018 m. rugsėjo 5 d. sprendimais Teisingumo Teismo teisėjais laikotarpiui nuo 2018 m. spalio 7 d. iki 2024 m. spalio 6 d. paskirti Lucia Serena Rossi, pakeičianti teisėją Antonio Tizzano, Irmantas Jarukaitis, pakeičiantis teisėją Egidijų Jarašiūną, Peter George Xuereb, pakeičiantis teisėją Anthony Borg Barthet, ir Nuno José Cardoso da Silva Piçarra, pakeičiantis teisėją José Luís da Cruz Vilaça. 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovai laikotarpiui nuo 2018 m. spalio 7 d. iki 2024 m. spalio 6 d. naujai kadencijai paskyrė šiuos du Teisingumo Teismo generalinius advokatus: Yves Bot ir Maciej Szpunar.

2018 m. vasario 28 d. ir 2018 m. rugsėjo 5 d. sprendimais Teisingumo Teismo generaliniais advokatais laikotarpiui nuo 2018 m. spalio 7 d. iki 2024 m. spalio 6 d. paskirti Giovanni Pitruzzella, pakeičiantis generalinį advokatą Paolo Mengozzi, ir Gerard Hogan.

Šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismo būstinėje įvyko iškilmingas posėdis, skirtas, pirma, paminėti teisėjų Antonio Tizzano, José Luis da Cruz Vilaça, generalinio advokato Melchior Wathelet, teisėjo Anthony Borg Barthet, generalinio advokato Paolo Mengozzi ir teisėjo Egidijaus Jarašiūno kadencijos pabaigai ir, antra, naujų institucijos narių priesaikos davimui ir pareigų ėjimo pradžiai.

Irmantas Jarukaitis

gimė 1973 m.; Vilniaus universiteto teisės diplomas (1992–1997 m.); Vilniaus universiteto teisės mokslų daktaras (2008 m.); Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentas, docentas (1999–2018 m.); Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos skyriaus vedėjas (2002–2003 m.), generalinio direktoriaus pavaduotojas (2004– 2010 m.); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2010–2018 m.); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas (2012–2017 m.); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo laikinasis pirmininkas (2015–2017 m.); kelių publikacijų Europos teisės ir konstitucinės teisės srityje autorius; Lietuvos Europos teisės asociacijos vienas iš steigėjų ir narių; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2018 m. spalio 8 d.

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo informacija

Raktažodžiai
Close
Close