Institucijos

EK siūlo naujas teroristinio turinio šalinimo iš interneto taisykles

2018 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris paskelbė apie naujas taisykles, kad teroristinis turinys galėtų būti pašalintas iš interneto per vieną valandą. Naujosios taisyklės pateikiamos likus savaitei iki neoficialaus susitikimo Zalcburge, kuriame ES vadovai turėtų aptarti saugumo klausimus. Kiekviena Europos Sąjungoje paslaugas pageidaujanti teikti interneto platforma turės laikytis aiškių taisyklių, kad jų paslaugomis nebūtų galima piktnaudžiauti platinant teroristinį turinį. Taip pat bus nustatytos griežtos apsaugos priemonės žodžio laisvei internete apsaugoti ir užtikrinti, kad būtų kliudoma skelbti tik teroristinį turinį.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos: Teroristų propagandai ne vieta mūsų visuomenėje: nei internete, nei kitur. Savanoriškai bendradarbiaudami ES interneto forume jau padarėme didelę pažangą šalindami teroristinį turinį internete, tačiau turime veikti sparčiau ir efektyviau visoje ES, kad išliktume priešakyje. Daugelis nesenų išpuolių ES parodė, kaip teroristai piktnaudžiauja internetu savo informacijai skelbti. Šiandien tokiam piktnaudžiavimui internetu sakome – baigta.“

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas: Mūsų miestų gatvėse nepavyktų ramiai dalyti terorizmo propagandos lapelių, to neturėtų būti galima daryti ir internete. Nors savanoriškomis pastangomis padarėme pažangą šalindami teroristinį turinį iš interneto, to nepakanka. Turime užkirsti kelią jo paskelbimui, o jeigu jis vis tik paskelbiamas, turime užtikrinti, kad jis būtų kuo greičiau pašalintas, kol dar nepadarė rimtos žalos.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel: Šis reglamentas – tai atsakas į piliečių susirūpinimą. Siūlome konkrečias taisykles dėl teroristinio turinio, kuris ypač žalingas mūsų saugumui ir pasitikėjimui skaitmeninėmis technologijomis. Kas neteisėta fiziniame pasaulyje, neteisėta ir internete. ES ir toliau siekia sukurti saugesnį, į žmogų orientuotą internetą, paremtą mūsų vertybėmis.“

Teroristinis turinys internete išlieka ir yra toliau platinamas, o tai kelia labai realią riziką Europos visuomenei – vien tik 2018 m. sausio mėn. internete paskelbta beveik 700 naujų oficialios „Da’esh“ propagandos įrašų.

Komisijos pasiūlytos naujos taisyklės padės užtikrinti, kad teroristinis turinys internete būtų kuo greičiau pašalintas. Pagrindiniai naujųjų taisyklių punktai:

  • vienos valandos taisyklė – teroristinis turinys dėl savo plitimo spartos daugiausia žalos padaro pirmosiomis valandomis po paskelbimo internete. Dėl to Komisija siūlo teisiškai privalomą vienos valandos terminą, per kurį turinys turi būti pašalintas iš interneto, gavus kompetentingų nacionalinių institucijų nurodymą jį pašalinti;
  • aiški teroristinio turinio apibrėžtis – tai turinys, kuriuo skatinama ar raginama vykdyti teroristinius nusikaltimus, propaguojama teroristinės grupuotės veikla arba aiškinami teroristinių nusikaltimų vykdymo būdai;
  • pareiga rūpintis – visos platformos privalo užtikrinti, kad jomis nebūtų piktnaudžiaujama teroristiniam turiniui internete skleisti. Priklausomai nuo teroristinio turinio skleidimo naudojantis jų platformomis rizikos, paslaugų teikėjai taip pat privalės imtis aktyvių priemonių, pavyzdžiui, taikyti naujus būdus, kad geriau apsaugotų savo platformas ir naudotojus nuo piktnaudžiavimo teroristiniais tikslais;
  • glaudesnis bendradarbiavimas – pasiūlymu nustatoma glaudesnio paslaugų teikėjų, valstybių narių ir Europolo bendradarbiavimo sistema. Bus reikalaujama, kad paslaugų teikėjai ir valstybės narės paskirtų nuolat veikiančius kontaktinius centrus, kad būtų lengviau kontroliuoti, kaip vykdomi nurodymai pašalinti turinį ir kitos instrukcijos;
  • griežtos apsaugos priemonės – turinio teikėjai galės naudotis veiksmingais skundų teikimo mechanizmais, kuriuos turės įdiegti visi paslaugų teikėjai. Jeigu turinys buvo pašalintas nepagrįstai, paslaugų teikėjas turės jį kuo greičiau grąžinti. Taip pat bus galima naudotis nacionalinių institucijų teikiamomis veiksmingomis teisminėmis teisių gynimo priemonėmis, o platformos ir turinio teikėjai turės teisę užginčyti turinio pašalinimo nurodymą. Platformose, kuriose naudojamos automatinės nustatymo priemonės, turėtų būti vykdoma žmogaus atliekama priežiūra ir patikra, kad būtų išvengta klaidingo pašalinimo;
  • didesnis skaidrumas ir atskaitomybė – skaidrumas ir priežiūra bus užtikrinami paslaugų teikėjų ir valstybių narių reikalaujant teikti metines skaidrumo ataskaitas, kaip jos kovoja su teroristiniu turiniu, taip pat reguliariai atsiskaityti apie įdiegtas aktyvias priemones;
  • griežtos ir atgrasančios finansinės baudos – valstybės narės turės nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias baudas už nurodymų pašalinti iš interneto teroristinį turinį nesilaikymą. Jeigu paslaugų teikėjas sistemingai nevykdys nurodymų pašalinti tokį turinį, jam galės būti skirtos iki 4 % jo bendros praėjusių finansinių metų apyvartos dydžio finansinės baudos.

2017 m. rugsėjo mėn. komunikate Europos Komisija įsipareigojo stebėti kovos su neteisėtu turiniu internete pažangą ir įvertinti, ar reikia papildomų priemonių, kad būtų užtikrintas greitas neteisėto turinio nustatymas ir pašalinimas iš interneto, įskaitant galimas teisines priemones esamai reglamentavimo sistemai papildyti.

Po to 2018 m. kovo mėn. Komisija rekomendavo bendrovėms ir valstybėms narėms imtis tam tikrų operatyvinių priemonių plėtojant minėtas pastangas. Rekomendacijos parengtos dėl visų formų neteisėto turinio, visų pirma taikantis į teroristinę propagandą.

Siekdamos kovoti tu kitų formų neteisėtu turiniu (pvz., neteisėtomis neapykantą kurstančiomis kalbomis internete), didžiausios IT bendrovės („Facebook“, „Microsoft“, „Twitter“, „YouTube“, „Instagram“, „Google +“, „Snapchat“, „Dailymotion“) pasirašė Elgesio kodeksą. Šios bendrovės įsipareigojo skubiai (dauguma per 24 val.) įvertinti ir prireikus pašalinti neteisėtą ksenofobinį ir rasistinį turinį, padėti naudotojams pranešti apie neteisėtas neapykantą kurstančias kalbas, stiprinti pilietinės visuomenės rėmimą ir koordinuoti veiksmus su nacionalinėmis valdžios institucijomis.

2018 m. birželio mėn. ES vadovai Europos Vadovų Tarybos išvadose palankiai įvertino Komisijos ketinimą pasiūlyti teisinių priemonių, kuriomis būtų pagerintas neapykantą ir teroro aktus skatinančio turinio nustatymas ir šalinimas.

 

Europos Komisijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close