Advokatūra

Teismui gali būti skundžiamas tik Advokatų garbės teismo sprendimas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) liepos 4 dieną byloje Nr. e3K-3-288-687/2018 priėmė nutartį dėl Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos sprendimo iškelti drausmės bylą advokatui nagrinėjimo pagal Advokatūros įstatymo nuostatas ir civilinio proceso kodekso (CPK) 293 straipsnio.

Teismas konstatavo, jog CPK nustatyta tvarka teisme byla būtų nagrinėjama tik esant priimtam ir apskųstam Advokatų garbės teismo sprendimui, nes Advokatų taryba yra subjektas, įgaliotas iškelti drausmės bylą, tačiau klausimą dėl drausminės bylos iškėlimo pagrįstumo iš esmės nagrinėja Advokatų garbės teismas ir tik priimtas sprendimas sudaro prielaidas toliau skųsti teismui tokį Advokatų garbės teismo sprendimą arba jo neskųsti.

Advokatų garbės teismas veiksmus, reikalingus drausminei bylai tinkamai išnagrinėti, atlieka tik gavęs iš Advokatų tarybos surinktą ir parengtą medžiagą. Tokie advokatų tarybos veiksmai vertintini kaip paruošiamieji veiksmai, kad klausimas dėl drausminės bylos iškėlimo būtų nagrinėjamas Advokatų garbės teisme. Advokatų tarybos sprendimas iškelti drausminę bylą ir Advokatų garbės teismui pateikta reikalinga medžiaga pripažintini pasirengimo nagrinėti bylą veiksmų atlikimu, tačiau nereiškia bylos iš esmės išnagrinėjimo. Drausmės byla nagrinėjama iš esmės Advokatų garbės teismo posėdyje žodinio proceso tvarka  t. y. klausimas išsprendžiamas iš esmės ir priimamas atitinkamas sprendimas.

Tai, kad Advokatų tarybos sprendimas iškelti advokatui drausmės bylą neskundžiamas, nepažeidžia advokato, kuriam iškeliama drausmės byla, teisių, nes, pirma, asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti ir turi būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka. Antra, nagrinėjamu atveju advokatui neužkertama konstitucinė teisė į teisminę gynybą, nes jis savo teises gali ginti Advokatūros įstatymo 55 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais skųsdamas Advokatų garbės teismo sprendimą.

Raktažodžiai
Close
Close