Monografijos ir rinkiniai

 • Monografija „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas supra-ir nacionaliniu lygmeniu“

  Kolektyvinėje monografijoje apibendrinami ir analizuojami svarbiausi procesai pagrindinių teisių srityje, atkreipiant dėmesį tiek į padarytą pažangą, tiek į išliekančias kliūtis. Monografija parengta apibendrinus tyrime „ES chartijos, kaip individualių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis“, kurį finansavo Lietuvos mokslo…

 • Teisės mokslo pavasaris. SMD 2019

  Išleistas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų metinės konferencijos „Teisės mokslo pavasaris 2019“ pranešimų rinkinys. Akademinei bendruomenei ir visiems besidomintiems pristatomi Teisės fakulteto studentų savarankiškų tyrinėjimų rezultatai.  Džiugu, kad ir vėl leidinyje paliečiamos naujausios besikeičiančiai visuomenei aktualios temos: nuo „Genų žirklių“…

 • Mokymo priemonė “Įmonių teisė. Praktikumas”

  Dr. Linos Mikalonienės parengta mokymo priemonė „Įmonių teisė: praktikumas“ skirta nuosekliai ir sistemiškai, bet kartu ir koncentruotai perteikti studijų dalyko „Įmonių teisė“ žinioms apie pagrindines verslo organizavimo formas, detaliau aptariant bendrovės teisinę formą ir ją palyginant su kitomis įmonių teisinėmis…

 • Teisės viršenybės link

  Liber Amicorum. Vilniaus universiteto profesoriaus Antano Marcijono 80 metų sukakčiai paminėti skirtoje monografijoje rasite įdomių ir vertingų mokslinių įžvalgų viešosios, civilinės ir baudžiamosios teisės srityse! Kviečiame susipažinti atviroje prieigoje!

 • Teisės mokslo pavasaris. SMD 2018

  Išleistas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų metinės konferencijos „Teisės mokslo pavasaris“ pranešimų rinkinys 2018. Akademinei bendruomenei pristatomi Fakulteto studentų savarankiškų tyrinėjimų rezultatai. Šiaip metais jau antrą kartą studentai rašė darbus, turėdami du kuratorius: vienas buvo VU Teisės fakulteto mokslininkas, kitas…

 • Digitalization in Law / Skaitmenizavimas teisėje

  Jau išleistas šeštosios  tarptautinės doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencijos „Digitalization in Law” („Skaitmenizavimas teisėje“) vykusios VU Teisės fakultete pavasarį, elektroninis leidinys. Jame galima susipažinti su pranešimais aktualiomis šių laikų klausimais, nuo Fintech iki asmens duomenų apsaugos ar ginčų sprendimų elektroniniu…

Studentai

Vaizdo įrašai (Lietuva)

1 / 8 Video
1

Konferencija „Daiktinė teisė: ar privatinės teisės pamatai atlaikys XXI a. iššūkius?“

05:49:53
2

Prof. Egidijus Kūris - Krizė kaip iššūkis, teisė kaip atsakas?

26:53
3

Vilniaus Univeristeto Atvirų durų dienos: "Baudžiamoji atsakomybė kaip kraštutinė priemonė"

45:19
4

1 sesija. Baudžiamosios justicijos doktrinos, jurisprudencijos ir teisėkūros problemos. G. ŠVEDAS

30:32
5

Vyt Nekrosius 1920

25:25
6

VU TF 375

08:36
7

1 sesija. Privatinės teisės doktrina. V.MIKELĖNAS

25:57
8

1 sesija. Žalos sampratos koncepciniai klausimai. V.MIZARAS

23:45

Vaizdo įrašai (Jums parinkome)

1 / 13 Video
1

2019-07-04 Pasaulio lietuvių teisininkų kongresas „Žmogus ir teisinė valstybė: Lietuva globaliame...

07:31:00
2

2019-07-04 Pasaulio lietuvių teisininkų kongresas „Žmogus ir teisinė valstybė: Lietuva globaliame...

07:31:00
3

FutureLaw 2018 | The Legal Tech Startup Landscape

21:06
4

RegTech, LawTech and the Future of Lawyers | Henri Arslanian | TEDxYerevan

18:36
5

FutureLaw 2018 | Beyond ICOS -- Blockchain as Legal Tech

50:48
6

The Great Legal Reformation (Legal Technology Lecture Series)

47:44
7

Artificial Intelligence, Technology and the Future of Law - Keynote

01:04:50
8

Fin (Legal) Tech (Legal Technology Lecture Series)

01:33:12
9

The Next Big Thing in Legal Tech

23:48
10

Artificial Intelligence, Technology and the Future of Law - Keynote

01:04:50
11

The new EU General Data Protection Regulation in Under 60 Minutes!

01:08:10
12

High-level conference future of work: making it e-easy - 14 September

04:54:11
13

Artificial Intelligence Today—Tomorrow's Legal Challenges of Machine Learning

02:02:46
Close
Close